Ægtepagt

HAR I STYR PÅ HVORDAN JERES FORMUE SKAL DELES VED SKILSMISSE?

Hvad er en ægtepagt?

En ægtepagt er en aftale mellem ægtefæller om, hvordan formue og ejendele skal fordeles, hvis ægteskabet mod forventning ender i skilsmisse.

Hvorfor skal vi oprette en ægtepagt?

Alt hvad I ejer skal som udgangspunkt deles i tilfælde af en skilsmisse. Delingen omfatter blandt andet arv fra forældre, værdien af virksomheder, fast ejendom og opsparing oparbejdet inden indgåelse af ægteskab. Med en ægtepagt har I mulighed for at bestemme, at hele- eller dele af jeres respektive formuer skal tilhøre jer som særeje, og dermed holde disse aktiver udenfor delingen. Ægtepagten er særlig relevant, hvis der er betydelig forskel mellem jeres formuer ved indgåelsen af ægteskabet.

Ægtepagten kan hjælpe jer videre

Selvom det kan være et følsomt emne at tage op, anbefaler vi at I tager stilling til hvad der skal ske med jeres økonomiske forhold i tilfælde af skilsmisse. En skilsmisse kan have stor betydning for jeres fremtidige økonomiske situation, og vilkårene for at komme videre efter en skilsmisse. En ægtepagt fastlægger klare linjer for hvad der skal ske med jeres økonomiske forhold ved en eventuel skilsmisse. Dette gør processen enkel og forudsigelig, og ægtepagten kan dermed hjælpe jer som familie og ægtefæller igennem en svær periode. 

Hvilke muligheder har vi med en ægtepagt?

Med en ægtepagt har I mulighed for, at indgå aftale om særeje. En aftale om særeje betyder, at der ikke skal ske deling af særejet ved eventuel skilsmisse eller separation. Det betyder, at I som ægtefæller kan opnå den deling, som I finder retfærdig i tilfælde af skilsmisse. Man kan vælge om særejet skal omfatte alle nuværende og fremtidige erhvervelser, eller om dele skal være delingsformue. På den måde kan ægtepagten udarbejdes, så den passer til jeres personlige situation og ønsker. 

Hvordan opretter jeg en ægtepagt?

Udarbejdelse af ægtepagt

Opret en ægtepagt helt enkelt med personlig rådgivning fra A.S.K Juridisk Hus. I kan også selv oprette jeres ægtepagt. Dog skal en ægtepagt overholde en række krav for at være gyldig, ellers vil tinglysningsretten afvise den. For at sikre, at der tages højde for alle relevante forhold i jeres ægtepagt, anbefaler A.S.K Juridisk Hus, at I får professionel juridisk hjælp.

Tinglysning af ægtepagt

Når ægtepagten er udarbejdet, skal den tinglyses for at være gyldig. Dette kan være en besværlig proces, som vi også anbefaler professionel juridisk hjælp til. 

A.S.K Juridisk Hus kan udarbejde en juridisk korrekt ægtepagt, der sikrer jer bedst muligt i tilfælde af skilsmisse. Vi sørger samtidig for at tinglyse ægtepagten for jer uden merbetaling. Det eneste I skal gøre er at kontakte os med jeres ønsker og så vil vi sørge for resten af processen.

A.S.K Juridisk Hus giver gratis juridisk rådgivning om forholdene vedrørende oprettelse af en ægtepagt. Er det relevant for jer at få udarbejdet en ægtepagt, hjælper vi jer med udarbejdelsen af denne, og dermed sikring af jer som ægtefæller og familie.

Kontakt A.S.K Juridisk Hus herunder. 

Vores ydelser

– Det afgørende for A.S.K Juridisk Hus er vores stærke faglighed.