Fremtidsfuldmagt

HVAD SKER DER MED DINE PERSONLIGE OG ØKONOMISKE FORHOLD, HVIS DU BLIVER UDE AF STAND TIL AT HANDLE?

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er et juridisk dokument, der sikrer dig selv og dine nærmeste, hvis du skulle blive ude af stand til at handle. I fremtidsfuldmagten kan du indskrive en eller flere personer til at administrer dine personlige og økonomiske forhold, hvis du eksempelvis bliver syg eller ramt af ulykke og ikke selv kan varetage dine forhold. Med en fremtidsfuldmagt styrker du din ret til selvbestemmelse, fordi du selv vælger den eller de personer du har størst tillid til. Fuldmagten vil ligeledes gøre det muligt for dine nærmeste at disponere på dine vegne, når du ikke selv er i stand til dette. Fremtidsfuldmagten træder først i kraft, når man fra Familieretshusets side har fastslået at du ikke selv kan varetage dine forhold. 

Hvorfor skal jeg oprette en fremtidsfuldmagt?

Du skal oprette en fremtidsfuldmagt for at skabe tryghed for dig og dine nærmeste, og styrke din ret til selvbestemmelse. Hvis du ved alvorlig sygdom såsom demens ikke er i stand til at administrere dine økonomiske og personlige forhold, er dine nærmeste ikke automatisk berettiget til at handle på dine vegne. Dine nærmeste skal i tilfælde heraf gennem en besværlig og langsommelig ansøgningsproces ved Familieretshuset, for at kunne handle på dine vegne.

En fremtidsfuldmagt sikrer dig og dine nærmeste 

Konsekvensen af ikke at oprette en fremtidsfuldmagt kan være, at din ægtefælle eller samlever ikke har mulighed for at sælge jeres bil, jeres fælles bolig mv., hvis dette måtte blive en nødvendighed. I værste tilfælde kan huset ende på tvangsauktion. Dine nærmeste kan heller ikke søge om offentlige ydelser til dig, klage over afgørelser eller give samtykke til behandling, hvis ikke det fremgår af en fremtidsfuldmagt. 

En fremtidsfuldmagt sikrer din vilje og medbestemmelse, og gør det samtidig lettere for dine pårørende at handle, fordi ansvaret er fordelt på forhånd. 

Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt?

Udarbejdelse

Det er vigtigt, at du laver en præcis og klart formuleret fremtidsfuldmagt, der tager højde for alle relevante forhold. Du kan selv udarbejde din fremtidsfuldmagt. Dog kan det få afgørende betydning for administrationen af dine personlige og økonomiske forhold, hvis der kan skabes tvivl omkring indholdet i din fremtidsfuldmagt. For at sikre, at der tages højde for alle relevante forhold, anbefaler A.S.K Juridisk Hus, at du får professionel juridisk hjælp. Gennem personlig juridisk rådgivning, kan A.S.K Juridisk Hus udarbejde en fremtidsfuldmagt, der sikrer dig bedst muligt i fremtiden. 

Underskrift og tinglysning

Når fremtidsfuldmagten er udfærdiget, skal den tinglyses for at være gyldig. Dette kan være en besværlig proces, som vi også anbefaler at du får professionel hjælp til. Når den er tinglyst skal den underskrives for en notar. 

A.S.K Juridisk Hus kan udarbejde en præcis og klart formuleret fremtidsfuldmagt. Vi yder grundig juridisk rådgivning, og lytter til dine personlige ønsker. Således skaber vi tryghed i processen og for din fremtid, og sikrer dig bedst muligt. Efter udarbejdelsen hjælper vi dig med at få tinglyst din fuldmagt. 
 

A.S.K Juridisk Hus yder gratis juridisk rådgivning om forholdene vedrørende fremtidsfuldmagter. Er det relevant, hjælper vi dig med at udarbejde en fremtidsfuldmagt, der sikrer dig og dine nærmeste i fremtiden. 

Kontakt A.S.K Juridisk Hus herunder.

Vores ydelser

– Det afgørende for A.S.K Juridisk Hus er vores stærke faglighed.