Børnetestamente

HAR DU TAGET STILLING TIL HVAD DER SKAL SKE MED DINE BØRN HVIS DU GÅR BORT INDEN DE BLIVER MYNDIGE?

Hvad er et børnetestamente?

Et børnetestamente er et juridisk dokument, hvori du kan tilkendegive hvem du ønsker der skal overtage forældremyndigheden over dine børn, hvis du går bort inden de bliver myndige. 

Hvorfor skal jeg oprette et børnetestamente?

Uanset om du har et Børnetestamente eller ej, er det Familieretshuset der træffer den endelig afgørelse om hvem der skal overtage forældremyndigheden over dine børn, hvis du går bort inden de er myndige. Men hvis du vil have indflydelse på Familieretshusets beslutning, skal du oprette et børnetestamente. 

Det er særligt relevant at oprette et Børnetestamente, hvis du ønsker en bestemt person/bestemte personer skal overtage forældremyndigheden. Ligeledes er det omvendt relevant, hvis det er vigtigt for dig at én bestemt person ikke skal have tillagt forældremyndigheden. Derudover sikrer børnetestamentet også, at der ikke opstår konflikt mellem eventuelle efterladte nærstående. 

I Børnetestamentet har du også mulighed for at bestemme at den ønskede forældremyndighedsindehaver skal modtage et månedligt beløb til forsørgelse af dine børn.

Hvordan opretter jeg et børnetestamente?

Udarbejdelse

Det er vigtigt at et børnetestamente er præcist og klart formuleret, og tager højde for alle relevante forhold. Du kan selv udarbejde et Børnetestamente, eller du kan lade en jurist gøre det for dig. For at sikre, at der tages højde for alle relevante forhold, anbefaler A.S.K Juridisk Hus, at du får professionel hjælp. Gennem personlig juridisk rådgivning, kan A.S.K Juridisk Hus udarbejde et børnetestamente, der sikrer dine børn bedst muligt i fremtiden.

Underskrift

Et børnetestamente kan underskrives og opbevares hjemme, eller underskrives for en notar, hvorefter notaren opbevarer det. Fordelen ved sidstnævnte er, at notaren sikrer, at det automatisk kommer frem til Familieretshuset i tilfælde af død. 

 

A.S.K Juridisk Hus kan udarbejde et præcis og klart formuleret børnetestamente. Vi yder grundig juridisk rådgivning, og lytter til dine personlige ønsker. Således sikrer vi sammen dine børn bedst muligt. 

Kontakt A.S.K Juridisk Hus herunder. 

Vores ydelser

– Det afgørende for A.S.K Juridisk Hus er vores stærke faglighed.