Testamenter

HAR DU SØRGET FOR AT ARVEN EFTER DIG FALDER I DE RIGTIGE HÆNDER?

Hvad er en testamente?

Et testamente er et juridisk dokument hvori du kan bestemme hvordan arven efter dig skal fordeles og administreres ved din død. På den måde sikrer du, at din formue fordeles som du ønsker. 

Hvorfor skal jeg oprette et testamente?

Du skal oprette et testamente, hvis den arvefordeling der vil ske efter arveloven ikke opfylder dine ønsker til din formues fordeling ved din død.

Det er vores oplevelse, at mange – uanset deres familiesituation – bliver overraskede over hvor meget bedre de kan sikre sig selv og deres nærmeste ved at oprette et testamente. Sjældent opfylder arvelovens firkantede regler danskernes behov og derfor vælger flere og flere at få oprettet et testamente.

Nedenfor kan du læse mere om hvordan arven efter dig vil blive fordelt efter arveloven, og dermed se om arveloven opfylder lige netop dine ønsker.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en gratis uforpligtende samtale, hvor vi kan drøfte dine muligheder for at sikre dig selv og dine nærmeste ved at oprette et testamente. 

Hvordan opretter jeg et testamente?

Udarbejdelse af testamente

Du kan oprette et testamente ganske enkelt, med professionel rådgivning fra A.S.K Juridisk Hus.

Vi sørger for at hjælpe dig trygt igennem hele processen lige fra vores første kontakt og til dit testamente er underskrevet og juridisk gyldigt.

 

Kontakt A.S.K Juridisk Hus herunder eller ring til os på +45 5353 9090

Opfylder arveloven dine behov?

Læs mere herunder eller kontakt os for en uforpligtende samtale.

Ingen børn:
Hvis I er gift og ikke har børn, vil den længstlevende af jer arve 100 % af hvad den førstafdøde efterlader sig.

Når den længstlevende af jer går bort vil arven blive fordelt med 50 % til førstafdødes familie og 50 % til længstlevendes familie.

Fælles børn:
Hvis I er gift og har fælles børn, vil den længstlevende af jer arve 50 % af hvad førstafdøde efterlader sig og jeres fælles børn vil arve de resterende 50 % af hvad førstafdøde efterlader sig.

Når den længstlevende af jer går bort, vil arven efter længstlevende blive fordelt ligeligt imellem jeres børn.

Uskiftet bo:
Hvis I er ægtefæller og har fælles børn har længstlevende mulighed for at sidde i uskiftet bo.

Uskiftet bo betyder, at der ikke udbetales 50 % i arv til børnene ved førstafdødes død, men at den længstlevende får 100 % af hvad førstafdøde efterlader sig.

Man skal dog være opmærksom på, at når man sidder i uskiftet bo er børnene berettiget til følge med i hvordan længstlevende bruger sine penge og kan kræve deres arv udbetalt, hvis de kommer igennem med en påstand om at længstlevende misbruger formuen.

I øvrigt har man ikke mulighed for at gifte sig igen når man sidder i uskiftet bo.

Dine, mine, vores børn:
Hvis I er gift og har børn I ikke begge to er forældre til, vil den længstlevende af jer arve 50 % af hvad førstafdøde efterlader sig og førstafdødes børn vil arve de resterende 50 % af hvad førstafdøde efterlader sig.

Når den længstlevende af jer går bort, vil arven efter længstlevende alene tilfalde længstlevendes børn.

Uskiftet bo:
Hvis førstafdødes børn giver samtykke til det, har længstlevende mulighed for at sidde i uskiftet bo.

Uskiftet bo betyder, at der ikke udbetales 50 % i arv til førstafdødes børn ved førstafdødes død, men at den længstlevende får 100 % af hvad førstafdøde efterlader sig.

Man skal dog være opmærksom på, at når man sidder i uskiftet bo er førstafdødes børn berettiget til følge med i hvordan længstlevende bruger sine penge og kan kræve deres arv udbetalt, hvis de kommer igennem med en påstand om at længstlevende misbruger formuen.

I øvrigt har man ikke mulighed for at gifte sig igen når man sidder i uskiftet bo.

Ingen børn:
Hvis I er ugifte samlevende og ikke har børn, arver den længstlevende af jer ikke noget fra førstafdøde.

Arven efter førstafdøde vil tilfalde førstafdødes familie.

Arven efter længstlevende vil tilfalde længstlevendes familie.

Fælles børn:
Hvis I er ugifte samlevende og har børn, arver den længstlevende af jer ikke noget fra førstafdøde.

Arven efter førstafdøde vil blive fordelt ligeligt imellem førstafdødes børn.

Arven efter længstlevende vil blive fordelt ligeligt imellem længstlevendes børn.

Dine, mine, vores børn:
Hvis I er ugifte samlevende og har børn I ikke begge to er forældre til, arver den længstlevende af jer ikke noget fra førstafdøde.

Arven efter førstafdøde vil blive fordelt ligeligt imellem førstafdødes børn.

Arven efter længstlevende vil blive fordelt ligeligt imellem længstlevendes børn.

Ingen børn:
Arven efter dig vil tilfalde dine forældre. Er dine forældre døde, vil arven tilfalde dine søskende, subsidiært deres børn, børnebørn mv. Har du ingen af de nævnte familiemedlemmer, tilfalder arven efter dig dine bedsteforældre, subsidiært deres øvrige børn. Har du ingen af ovenstående arvinger, tilfalder arven efter dig Staten.

Med børn:
Arven efter dig vil blive fordelt ligeligt imellem dine børn.

Særeje:
Arven efter dig vil tilhøre dine arvinger som delingsformue.

Bliver dine arvinger skilt efter de har modtaget arv fra dig, skal de aflevere 50 % af arven til deres tidligere ægtefælle.

I et testamente kan du bestemme, at arven til dine arvinger skal tilhøre dem som særeje så de ikke skal dele arven efter dig med deres tidligere ægtefælle ved en eventuel skilsmisse.

Båndlæggelse:
Går du bort inden dine arvinger er fyldt 18 år, vil arven efter dig blive båndlagt indtil dine arvinger er fyldt 18 år hvorefter dine arvinger får arven udbetalt.

I et testamente kan du bestemme at arven til dine arvinger skal båndlægges til en højere alder end 18 år.

Børnetestamente:
I et testamente kan du indskrive et Børnetestamente hvor du tilkendegiver hvem du ønsker skal overtage forældremyndigheden over dine børn, hvis du går bort inden de bliver myndige. 

Forhåndssamtykke til uskiftet bo:
Hvis I er gift og har børn I ikke begge to er forældre til, og I ønsker at den længstlevende skal sidde i uskiftet bo, kræver det samtykke fra førstafdødes børn.

Dette samtykke kan I sikre på forhånd ved at få udarbejdet et Forhåndssamtykke til uskiftet bo, som børnene kan underskrive allerede nu.  

Arveafkald:
Arveafkald er en erklæring, hvori du frasiger dig arven fra en bestemt arvelader.

Vores ydelser

– Det afgørende for A.S.K Juridisk Hus er vores stærke faglighed.